Nyhetsarkiv

Nyfiken på äldre nyheter om Roks? Hitta information om oss? Eller debattartiklar skrivna av Roks ordförande? Leta i listan efter material som du är intresserad av. 

Nyhetsarkiv

För kvinnor, tjejer och barn som behöver stöd och någon att prata med gör Roks kvinnojourer och tjejjourer allt för att kunna ha öppet så mycket som möjligt under sommaren.

Roks ser med bestörtning på den utveckling svensk rätt på området våld och vårdnad har tagit. Fäder tilldöms ensam vårdnad över barn vars mammor de misshandlat, och där mammans önskan att skydda barnet i rättens ögon gör henne till en olämplig mamma.
Ett samhälle som ser så på kvinnors och barns rätt är ett dåligt samhälle för kvinnor och barn.

För andra året deltar Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Järvaveckan 12-16 juni 2019. I Roks tält kommer det att finnas möjlighet att möta aktiva jourkvinnor och jourtjejer, som kan berätta om den verklighet som de möter när de ger stöd till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn.

Hallå, stopp ett tag. Folkhälsomyndighetens undersökning om sexuell och reproduktiv hälsa visar att 70 procent av männen i Sverige använder pornografi. Sju av tio män använder pornografi! Porren vars framställningar av kvinnor och tjejer är nedvärderande, våldsam och fylld av gränskränkningar är en konsumtionsvana hos 70 procent av landets män!

Roks nya styrelse för 2019-2020 valdes vid årsmötet i Luleå 11-12 maj 2019. 

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, har under sitt 35:e årsmöte, som samlade cirka 120 jourkvinnor och jourtjejer i Luleå, antagit följande uttalande.

Dags att sätta stopp för porren! Porr är en del av mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Roks har utropat vecka 17 till en årlig kampanjvecka mot porr. 

Gåvorna till Roks fond för misshandlade kvinnor, flickor och barn – Aurorafonden - har ökat markant sedan SVT-dokumentären om Josefin Nilsson publicerades i slutet av mars. Allmänhetens önskan att stödja Roks är mycket starkt. Hittills i år har fonden fått in ungefär lika mycket som på ett år. Nästan allt kom in under veckan efter dokumentären lades ut på SVT Play

För kvinnor som blir misshandlade i hemmet av sin partner har det inte gått att få någon ersättning genom hemförsäkringen. Detta för att de flesta försäkringsbolag har undantag i överfallsersättningen, när den utsatta kvinnan och mannen som utsätter henne bor i samma hushåll.
​Nu förbättrar Ica Försäkring sin hemförsäkring, genom att ta bort detta undantag - samt införa ombudshjälp och omställningsskydd,
 så att kvinnor som lever i en våldsam relation kan få bättre stöd och hjälp.

22 kvinnor mördades av en närstående man förra året. Det visar statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet, om dödligt våld 2018. Det är den högsta siffran på många år, och en dramatisk ökning.
- Roks ser med förtvivlan och ilska på den oerhörda förlusten av kvinnoliv, på att så många kvinnor mördas i Sverige. Det är ett chockerande antal, säger Jenny Westerstrand, Roks ordförande.