Styrelsen

På bilden syns från vänster:
Zozan Inci, Eva Westerholm, Maja Lundgren,
Cecilia Heikkinen, Jill Agelin, Veronica Holzkämper
och Wiveca Holst

Saknas på bild:
Veronica Ljushammar och Beatrice Unander-Scharin

i styrelsen sitter