Uttalande med anledning av artikel i Kvinnotryck

Artikeln i Kvinnotryck handlar om porrfilter som skribenten – till skillnad från Roks – har tagit ställning för.

Debatten om porr är tidvis hård och i texten går författaren hårt fram mot likaledes hårda anklagelser som har riktats mot den egna positionen. Det framgår av texten att det är skribentens egna slutsatser och inte ståndpunkter som har uttryckts av debattörerna själva.

Roks kommer att bereda utrymme för alla berörda parter att bemöta skribentens resonemang. Inom ramen för en fri åsiktsbildning finns ett vitt utrymme för slutsatser och analyser, särskilt på ett så omdebatterat område som porrens existens och konsekvenser. Artikeln togs ner som enskild klickbar text under det att vi säkerställde att den inte trädde över någon gräns. Tidningen ligger fortsatt ute som pdf.

Roks är en ideell organisation som kämpar mot mäns våld och förtryck mot kvinnor, tjejer och barn. Vi fortsätter med det och tror att omvärlden ser det viktiga i det arbete vi gör varje dag. 

Jenny Westerstrand

Ordförande och ansvarig utgivare