Roks stämmer staten för brott mot Europakonventionen

Det var den 10 februari i år som Roks lämnade in en stämningsansökan mot svenska staten till Stockholms tingsrätt. Stämningsansökan avser brott mot Europakonventionen och kvinnors mänskliga rättigheter.

Målsägande i det specifika fallet är en kvinna som utsatts för koppleri av sin partner. Den fem år långa förundersökningen gjorde att hovrätten mildrade både brottsrubricering och påföljd för mannen eftersom så lång tid förflutit mellan brott och åtal. 

Att den långa utredningstiden också lett till onödigt lidande för kvinnan, spelade dock ingen roll när skadeståndet beräknades. Det sänktes tvärtom av hovrätten.

Ärendet är bara ett i raden av fall där kvinnors liv och lidande inte tillmäts adekvat betydelse i samhällets rättsliga bedömningar. Kvinnors och mäns liv värderas olika. Och svenska staten har satt det i system.

Dom i ärendet väntas inom tre veckor.

 

För frågor, kontakta

Roks ordförande Jenny Westerstrand, 0703 025 955

Målsägandebiträde Ulrika Rogland, 0739 864 200