Gömda kvinnors rapport

Nätverket Gömda kvinnor har lämnat in en rapport som lyfter de missförhållanden som råder i Sverige kring kvinnors och barns våldsutsatthet och som gör att ett stort antal kvinnor och barn tvingas leva gömda, bortom samhälle och medborgarskap.

Som gömd är du avskuren från så mycket av det liv som andra har och du tvingas lämna dina sammanhang gång på gång. Ändå lever kvinnor och barn år efter år i detta limbo.

Ett av avsnitten i rapporten handlar om våld och vårdnad. Om att män som vägrar släppa taget om en kvinna som har lämnat honom kan använda barnen för att fortsätta sitt våld och sin jakt. Många gömda kvinnor erfar att staten och kommun, genom bristfälliga lagar och okunniga bedömningar, är delaktiga i att hålla dem och deras barn på flykt.

Roks jourer möter många mammor i den sits som Gömda kvinnor tar upp i sin rapport. Inte alla orkar lämna, vetande att priset kan bli oerhört högt. 

När både att lämna och att stanna liknar tortyr har ett land misslyckats. 

Roks känner ödmjuket och ansvar inför den erfarenhet och kunskap och det budskap som Gömda kvinnors rapport bär om kvinnors och barns ovillkorliga rätt att vara fria människor i samhället.

-Jag och Adine Samadi, vice ordförande, ska vässa vårt framförande och följa utfrågningen av Sverige noga, säger Roks ordförande Jenny Westerstrand. Det måste till en förändring! -Hjälper inget annat bör staten betala och ge kvinnorna liv i nya sammanhang med sina barn. Till andra lösningar är på plats. Det är omänskligt att behöva leva gömd för att freda sitt liv, i ett föreställt demokratiskt land.