Kansliet

Roks kansli har till uppgift genomföra det som styrelsen och årsmötet beslutar. Vi på kansliet arbetar med administration, kommunikation och utbildningar. Vi ansvarar för organisation och arbetsformer, utveckling av jourverksamheten, opinion och påverkan, information samt nationell och internationell samverkan.

Trygghet, kunskap och stöd är ledord och vår ambition är att Roks ska vara en öppen, transparent, tillförlitlig och dynamisk organisation.

 

Våra telefontider är helgfria vardagar kl. 09:00-12:00.

PÅ KANSLIET ARBETAR