Event och utbildningar

Roks ordnar träffar och utbildningar för alla som jobbar eller är jourkvinna/jourtjej på en kvinnojour eller tjejjour.

Det kostar 500 kronor för varje deltagare från en kvinnojour och 300 kronor för varje deltagare från en tjejjour.