Opinionsbildande kommunikatör till Roks

Till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige söker vi nu en opinionsbildande kommunikatör. Det är förbjudet i svensk lag att slå och skrämma en kvinna och tvinga henne att göra saker som hon inte vill. Ändå händer det hela tiden. Roks vill ändra på det. Män som bryter mot lagen ska bli straffade, annars vågar inte kvinnorna gå till polisen när de är rädda. Därför träffar Roks politiker och andra beslutsfattare för att bilda opinion. Roks, och mäns våld mot kvinnor, måste synas mer i samhällsdebatten. Som opinionsbildande kommunikatör kommer du att arbeta med just detta! 

Som kommunikatör kommer du att ansvara för att strukturera och utveckla Roks påverkansarbete, i samarbete med primärt ordföranden men också styrelsen och kansliet. Det innefattar att formulera sakpolitiska budskap och krav baserat på beslutade åsikter i styrelserummet och på årsmötet. Du behöver omvärldsbevaka gentemot samhället i stort och ha ett öra mot jourrörelsen för att lyssna in.

Du kommer att planera, genomföra och följa upp olika medieaktiviteter och förbereda underlag och ge talespersoner stöd i mediefrågor. Att skriva pressmeddelanden, nyheter till hemsida och nyhetsbrev, debattartiklar samt faktatexter. Strategiskt och operativt ansvarar du för att Roks har en beredskap för att hantera kommunikativa kriser då branschen är hårt utsatt och politiskt i hetluften. 

Att jobba med sociala medier, både strategi och operativt, är en annan del av rollen och det görs tillsammans med andra på kansliet och styrelsen.

Du agerar stöd för ordförande när denna företräder Roks nationellt och internationellt. 

Som opinionsbildande kommunikatör blir du en del av kansliet som tillsammans arbetar för att stärka riksorganisationens roll och ge deras medlemsjourer det stöd och den pepp de behöver i sitt arbete. Kansliet ligger på Hornsgatan i Stockholm och där arbetar cirka 8 personer i olika roller.

Din erfarenhet

Det krävs flerårig arbetslivserfarenhet av både strategiskt och operativt press-, PR- och kommunikationsarbete. Du behöver även ha erfarenhet av politiskt påverkansarbete.

Det är en fördel om du har koll på kvinno- och tjejjoursrörelsen, men detaljerna kommer du lära dig hos Roks.

Placering

Södermalm, Stockholm

Övrigt

Roks välkomnar kvinnliga sökanden.

Om Roks

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är landets enda riksorganisationen som jobbar bara för och med ideella kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med ca 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.

Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete.

Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar aktivt med att informera makthavare, medier och allmänhet om den verklighet som våra jourer möter.

Roks vision: Tillsammans i systerskap för en värld fri från mäns våld och förtryck

Läs mer här: https://www.roks.se/

 

 Illustration gjord av Frida Clerhage

 

Hammer & Hanborg

För oss är det skillnad på att bara vara bra och att vara rätt. Kompetens är mycket mer än CV och vi matchar alltid utifrån potential, värderingar och motivation. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför alla sökande. Vi tycker det ska vara kul att jobba och tror på samarbeten som bygger på förtroende och schyst agerande. Vi uppmuntrar och utmanar varandra och våra kunder att vilja och våga utvecklas. Tillsammans skapar vi framtidens professionella liv. Välkommen med! Läs mer på hammerhanborg.se.

 

Du ansöker via ansökningsformuläret. Skicka ansökan!