Kvinnors trygghet

Under 2021 genomför Roks en omfångsundersökning om kvinnors trygghet, under och före pandemin. Vi har ställt ett stort antal frågor till 15 000 kvinnor i åldern 18-86 år om hur deras våldsutsatthet i livet och under pandemin har sett ut.

Sedan pandemin var ett faktum och restriktioner infördes i samhället har många frågat oss hur kvinnors och tjejers situation påverkas. Har våldsutsattheten ökat under pandemin och, i så fall, gäller det alla sorters våld? Finns det vissa grupper som har påverkats särskilt? Och hur ser erfarenheterna av våld ut från tidigare? Påverkar det utsattheten under en samhällskris som pandemin?

Eftersom frågorna är viktiga men information svår att få när så mycket av det vardagliga livet är nedstängt bestämde vi oss för att undersöka saken. För Roks är den verklighet som är kvinnors, tjejers och barns alltid grunden för vår kunskap och vårt arbete.

Studien Kvinnors trygghet genomförs i samarbete med SCB och Örebro Universitet. Vi är stolta över att kunna bidra till ökad kunskap och vi hoppas att resultaten ska ge samhället ytterligare möjligheter att föra arbetet mot mäns och killars våld framåt.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss på:

Mail: 
kvinnorstrygghet@roks.se

Telefon: 0732-499 475


Har du blivit ombedd att svara på enkäten? Här kan du logga in med de uppgifter du fått per post av SCB


https://www.scb.se/lamna-uppgifter/undersokningar/kvinnors-trygghet/