Bli medlem i Roks

Är din jour intresserad av medlemskap i Roks? Roks samlar idag mer än 100 tjejjourer och kvinnojourer från norr till söder i hela Sverige. Tillsammans utför vi i jourrörelsen varje dag ett viktigt arbete för att förverkliga visionen om en värld där vi lever fria från våld och förtryck.

Roks har de senaste 30 åren påverkat kunskap, attityder och lagstiftning och är det självklara valet för Sveriges tjejjourer och kvinnojourer. Som medlem i Roks är du med och påverkar riksorganisations inriktning och framtid.