Valet 2018: Nej till vinstdrivande skyddade boenden

Roks skickade ut en valenkät med åtta viktiga frågor till alla riksdagskvinnor i partierna vi samarbetar med (alla utom SD).  De här och flera andra av svaren på Roks valenkät till riksdagskvinnorna är mycket glädjande. Vi ser att det finns en bred förankring bland partierna i frågor som rör mäns våld mot kvinnor. 
En av frågorna i enkäten löd: 

Bör verksamheter med skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn få drivas med vinstintresse?    

När vi frågade riksdagskvinnor om deras syn på vinstintressen svarade hela 81,1 procent nej på frågan.

Roks har lagt fram 10 valkrav – där en av punkterna är: "Skyddade boenden ska inte vara en marknad för vinster."

Läs vår ­debattartikel om upphandlingar av skyddade boenden.