Roks 10 krav inför valet 2018

Roks politiska krav inför valet 2018 

10 punkter som vi hoppas att våra riksdagskvinnor tar fasta på. 

 

 • Skyddade boenden ska inte vara en marknad för vinster. (Läs vår ­debattartikel om upphandlingar av skyddade boenden.)
   
 • Kvinnojourernas boenden är mer än en sängplats och ett lås – värdera de samlade insatser som jourkvinnor ger till ­stödsökande kvinnor och barn.
   
 • Uppmärksamma tjejers särskilda våldsutsatthet, i synnerhet för mäns sexuella våld.
   
 • Tillgänglig och samordnad vård, och stöd ska finnas för tjejer som utsatts för sexuellt våld och som utnyttjats i prostitution.
   
 • Att barnets rätt att skyddas mot våld alltid bör gå före vårdnads­havarens rätt till barnet. Barn ska slippa påtvingat umgänge med en våldsam förälder. (Läs mer i vår rapport ”Våld och vårdnad”)
   
 • Kvinnor som flyr våld ska få en ny bostad.
   
 • Utbilda hela rättskedjan om kön och våld – inför sann kvinnofrid under mandatperioden.
   
 • Se och värdera kvinnojours- och tjejjoursrörelsens ­betydelse som röstbärare i samhället, för tjejers och kvinnors ­rättigheter.
   
 • Långsiktig finansiering av kvinnojourernas och tjejjourernas ­verksamheter.
   
 • Riktade medel för att tillgängliggöra kvinnojourernas och ­tjejjourernas lokaler och verksamheter för kvinnor och tjejer med funktionsnedsättning.