Valet 2018 - så tycker riksdagskvinnorna!

Roks skickade ut en valenkät med åtta viktiga frågor till alla riksdagskvinnor i partierna vi samarbetar med (alla utom SD).  De här och flera andra av svaren på Roks valenkät till riksdagskvinnorna är mycket glädjande. Vi ser att det finns en bred förankring bland partierna i frågor som rör mäns våld mot kvinnor.

Roks har lagt fram 10 valkrav – där flerårig finansiering för våra jourer är en punkt. I nuläget måste jourerna söka om medel varje år, något som dels stjäl resurser från viktigt stödarbete och dels leder till svårigheter att bygga långsiktigt jourarbete. Därför blir vi väldigt glada när vi ser att riksdagskvinnorna till hundra procent ställer sig bakom vårt krav på flerårig finansiering. Alla 37 svarande – oavsett politisk tillhörighet – är för att finansieringen blir flerårig.

”Ökad och långsiktig finansiering borde vara en självklarhet.”

 

”Ohållbart med löfte/budget 1 år i taget.  Borde vara minst 3 år helst 5 år.”

Nej till vinstdrivande skyddade boenden

”Helt bisarrt. Pengarna tillbaka till verksamheten. Trött på alla dessa som vill göra sig en hacka i välfärden.”

En annan fara vi sett på senaste tiden är att privata aktörer, utan kunskap om mäns våld mot kvinnor, tar över. Hela 81,1 procent av de riksdagskvinnor som svarat på Roks valenkät anser att skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn inte ska vara vinstdrivande. Vi som representerar ideella jourer är mycket glada över detta starka stöd för att våra verksamheter ska kunna fortsätta driva jourer.

 

Stort stöd till Roks krav för barnen

”Som det ser ut idag går föräldrars önskemål ofta före barns trygghet och rättigheter. Barn ska aldrig tvingas vara hos en förälder som misshandlar.”

Även frågan om barn ska ges eget juridiskt ombud får starkt stöd av riksdagskvinnorna. Roks driver denna fråga då vi sett att barnperspektivet ofta tappas bort i vårdnadstvister. Vår rapport ”Våld och vårdnad” visade att pappan kan tilldömas umgänge och vårdnad trots att han utövat våld mot mamman – och ibland till och med mot barnet.

I den här frågan får vi stöd av 83,8 procent av de svarande. Resterande har valt att svara ”Vet ej”.  

 

Vikten av kvinnojourer

”Ett feministiskt samhälle.”

”Ni gör ett fantastiskt arbete.”

”Berätta om hur det ser ut. Alla politiker borde besöka kvinnojourer.”

”Att ständigt lyfta frågan för att på påverka både samhället och beslutsfattarna.”

Det är några av svaren vi fick när vi frågade riksdagskvinnorna vad de tycker att jourrörelsen ska fokusera på. Vi ser också en stor kunskap och medvetenhet om mäns våld mot kvinnor i flera av de andra svaren. Bland annat tycker sammanlagt 59,4 procent att det ska räcka med en önskan hos kvinnan att bryta upp ur en destruktiv relation eller en upplev hotbild för att hon ska ha rätt att få en plats på en kvinnojour.

”Jag är övertygad om att kvinnan själv är bäst på att bedöma det hot hon utsätts för. Vi har sett tillräckligt många som larmat men inte blivit tagna på allvar av myndigheterna och som sedan råkat mycket illa ut.”

Och på frågan om vad som behöver göras för att sätta stopp för mäns våld sätter en tredjedel av de svarande ”Snabbt stöd och skyddade boende till kvinnor, tjejer och barn” som högsta prioritet. Det gläder oss att så många inser vikten av akut stöd, och att det är här vi måste börja.

 

Högt betyg till rörelsen

”Rörelsen är stark och #metoo var starten på en kraft som borde få leda till reell förändring.”

 

”Den är stark, strategisk och kunnig. Jag hoppas kvinnorörelsen fortsätter växa och driver på fortsatta behövliga reformer för ökad jämställdhet.”

När vi bad riksdagskvinnorna att sätta betyg på hur stark kvinnorörelsen är för tillfället ger de svarande höga betyg. 7,44 på en tiogradig skala är betyget till kvinnorörelsen.

 

 

Fakta

Valenkäten gick ut till alla kvinnliga riksdagsledamöter i de partier Roks samarbetar med (alla utom SD).

Svarsfrekvens: 37 av 147 (25,2 procent).

Vi fick in svar från ledamöter i alla partier vi samarbetar med (alla utom SD). Högst svarsfrekvens fick vi från socialdemokratiska riksdagskvinnor.

De åtta frågorna som riksdagsledamöterna fick svar på hittar du här.