Nyhetsarkiv

Nyfiken på äldre nyheter om Roks? Hitta information om oss? Eller debattartiklar skrivna av Roks ordförande? Leta i listan efter material som du är intresserad av. 

Nyhetsarkiv

Socionomdagarna anordnas årligen för att stärka kompetensen inom socialt arbete. Roks deltagande är alltså en självklarhet i sammanhanget!
Den 21-22 november finns representanter från styrelsen och kansliet på plats i Stockholmsmässan för att informera om jourverksamheterna och om mäns våld mot kvinnor.

Den 25 november infaller FN:s dag mot mäns våld mot kvinnor. Det här är en av årets viktigaste dagar för Roks medlemmar och runtom i landet syns jourernas brinnande engagemang.
 

 

 

Trots forskning som visar att ingripanden vid våld i nära relationer är mycket farliga, uppmanar kommuner och fastighetsägare grannar att ringa på dörren vid misstanke om brott. Hur ska grannar kunna agera på ett säkert sätt när poliser kan ha svårt att hantera de hotfulla situationer som lätt uppstår? Till skillnad från allmänheten har polisen trots allt både erfarenhet, träning och skydd. Att uppmana grannar att ringa på är därför inte bara fel, utan även farligt.

Roks bjuder in till konferens om våld och vårdnad i Göteborg 27 november. Kom och lyssna till forskare och praktiker som studerat svensk myndighets- och ­domstolspraxis på området. 

 

Mammors och barns rättigheter är mänskliga rättigheter, därför har Roks valt att fokusera på våld i vårdnadstvister under årets Mänskliga Rättighetsdagar, den 15-17 november . Vi kommer fortsätta att med kraft driva frågan om kvinnors och barns rätt till en trygg tillvaro. 

Hur ser situationen ut i Sverige idag för de mammor och barn som berättar om fäders våld? Det utspelar sig en hård kamp om vilken kunskap som ska gälla på området, om vilka röster som ska höras. 

Roks bjuder in till konferens om våld och vårdnad i Malmö 6 november!

Kom och lyssna till forskare och praktiker som studerat svensk myndighets- och ­domstolspraxis på området. 

Nästa möjlighet att delta på konferensen är i Göteborg (27 nov), så skriv in datumen i kalendern och håll utkik efter anmälningslänken. 

Hur ser situationen ut i Sverige idag för de mammor och barn som berättar om fäders våld? Det utspelar sig en hård kamp om vilken kunskap som ska gälla på området, om vilka röster som ska höras. 

Roks bjuder in till konferens om våld och vårdnad i Umeå 9 oktober!
Kom och lyssna till forskare och praktiker som studerat svensk myndighets- och ­domstolspraxis på området. 

Valet närmar sig med stormsteg och Roks har skickat ut en valundersökning till riksdagskvinnor från alla partier vi samarbetar med (alla utom SD). Med åtta viktiga feministiska valfrågor tar vi temperaturen på riksdagskvinnornas engagemang mot mäns våld mot kvinnor.
Vi kommer att publicera resultatet av undersökningen på vår hemsida.
Men här är Roks politiska krav så länge!

För att verkligen stå upp för kvinnors rättigheter krävs att regeringen också inkluderar den ökande kommersialiseringen och handeln med kvinnors kroppar genom prostitution och surrogatmödraskap i arbetet kring kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, skriver Roks ihop med Sveriges Kvinnolobby och Unizon. 

Det är 40 år sedan de första kvinnojourerna startades i Sverige av engagerade kvinnor som fått nog av mäns våld och samhällets oförmåga att skydda kvinnor och barn från våldet. Sedan dess har hundratusentals kvinnor och barn fått skydd och stöd på en kvinnojour.