Dags för Roks årliga aktionsvecka mot porr

– I jourerna möter vi kvinnor och tjejers berättelser om sexuellt våld och exploatering som de blivit utsatta för av killar och män. Statistiken bekräftar också vår bild att det sexuella våldet mot unga tjejer har ökat, tar sig fler uttryck och är nära sammansvetsat med de övergrepp som skildras och normaliseras i porren, säger Emelie Skeppar, sakkunnig inom prostitution och pornografi i Roks styrelse. 

Sedan decennier tillbaka organiserar Roks årligen en aktionsvecka mot porr, och de senaste tre åren har aktionen handlat om att anmäla porrfilmer för olaglig spridning av våldsskildring. Samtliga anmälningar som skickats in tidigare år har lagts ner. I år kommer Roks att överklaga nedläggning av ärenden.

– Om våra polisanmälningar läggs ned med samma hänvisning som tidigare, att brottet begåtts utomlands, kommer vi att begära överprövning – med avstamp i att vi inte anmäler själva grundbrottet, våldet mot kvinnorna, utan anmäler spridningen av våldsskildringarna i filmerna, säger Skeppar. 

Enligt 16 kap 10c § i Brottsbalken ska den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids, eller sprider en sådan skildring, dömas till böter eller fängelse i högst två år. Det betyder att om det finns någon i Sverige som sprider dessa bilder eller filmer, ska den dömas till ansvar.

Opinionsbildande kommunikatör

Sofia Börjesson

Telefon:

Mobil: 0707188343

sofia.borjesson@roks.se