Roks årsmöte i Göteborg 2023 – möt den nya styrelsen!

De fyra före detta styrelseledamöterna Gunvor Söderberg, Elisabeth Uddén, Elin Hedén och Maja Ahrman klev under årsmötet av sina styrelseuppdrag och lämnade stafettpinnen vidare. Roks tackar dem för deras kamp.

Kvar i styrelsen sitter således Jenny Westerstrand, ordförande (Haninge kvinnojour), Adine Samadi, vice ordförande (Kvinno- och tjejjouren Iris), Sandra Kindström (Motala kvinnojour) och Emelie Skeppar (Kvinnojouren Iris).

Under årsmötet valdes Adine Samadi på nytt till vice ordförande och som ny kassör valdes Elaine Sanches från Hultsfred Vimmerby kvinnojour. Förutom dem valdes även följande kvinnor in i styrelsen: Pia Nordlander (Haninge kvinnojour), Tanja Åsbäck von Meyburg (Kvinnojouren Österlen), Tanja Peltola (Kvinnojouren Piilopirtti) och Anette Andersson (Kvinno- och tjejjouren i Umeå).

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med den nya styrelsen. Det är en kritisk tid för kvinnojoursrörelsen och vi har en del stora beslut framför oss, säger Jenny Westerstrand, ordförande.

Roks styrelse 2023
Fr. v: Adine Samadi, Emelie Huuva Skeppar, Tanja Peltola, Pia Nordlander, Elaine Sanches, Jenny Westerstrand, Katja Åsbäck von Meyburg. Frånvarande: Sandra Kindström och Anette Andersson. Foto: Sofia Börjesson

Den nya styrelsen består således av nio kvinnor från olika kvinno- och tjejjourer runtom i landet. Ledamöterna i Roks styrelse jobbar ideellt med sina uppdrag och deras uppgift är att gemensamt ansvara för Roks organisation, verksamhet och ekonomi.

Styrelsen ska gemensamt och i god anda ansvara för och genomföra de beslut som fattats på årsmöte och i styrelsen. Som ledamot representerar en hela Roks och alla dess kvinnojourer och tjejjourer.

Här är Roks nya styrelse (2023-2024):

Jenny Westerstrand (ordförande), Haninge Kvinnojour

Adine Samadi (vice ordförande), Kvinno- och tjejjouren Iris

Elaine Sanches (kassör), Hultsfred Vimmerby kvinnojour

Sandra Kindström (ledamot), Motala kvinnojour (ej med på bilden)

Emelie Huuva Skeppar (ledamot), Kvinno- och tjejjouren Iris

Katja Åsbäck von Meyburg (ledamot), Kvinnojouren Österlen

Pia Nordlander (ledamot), Haninge kvinnojour

Tanja Peltola (ledamot), Kvinnojouren Piilopirtti, Göteborg

Anette Andersson (ledamot), Kvinno- och tjejjouren i Umeå (ej med på bilden)