Våld mot sexuell njutning och glädje

Våld mot sexuell njutning och glädje

Sexuellt våld går som regel hand i hand med mäns övriga våld mot kvinnor. Sexuellt våld är allt som skadar kvinnans sexuella identitet och som syftar till att tillfredsställa misshandlarens maktbehov genom vad han definierar som sexuella handlingar.

I en relation med en man som slår kan ofta våldsutbrotten kulminera i en våldtäkt. De allra flesta våldtäkter begås inomhus, av män som är bekanta med offret och då i allmänhet i förövarens eller offrets egen bostad.

Tjatsex är ett annat slags tvång, som visserligen inte innebär fysiskt våld, men däremot psykologisk utpressning och uttalade eller outtalade hot. Tjatsex är en mycket vanligare form av övergrepp än överfallsvåldtäkten.

Överfallsvåldtäkter får å andra sidan de största rubrikerna, särskilt om de utförs av män i grupp. Dessa våldtäktsfall ser enkla och tydliga ut och är därför tacksamma att skildra. Men i realiteten pågår merparten av allt sexuellt våld på betydligt mer subtila nivåer, en del av dem är så integrerade i tjejers och kvinnors vardag att de inte vet om de ens har rätt att reagera. Ett exempel är att tvingas titta på porr mot sin vilja.

När gränserna flyter är det svårt att avgöra om de överträds. Därför behöver tjejer och kvinnor bli trodda när de reagerar på mäns sexuella trakasserier, ofredanden, tafsande, stalkning, grooming, camsex och sexuella manipulationer. Förmodligen har tjejen eller kvinnan då redan väntat länge med att våga säga ifrån eller anmäla.

Incest är att utsättas för sexuellt våld och oönskade sexuella handlingar (till exempel ofredande, tafsande, våldtäkt) från en familjemedlem eller annan nära släkting (exempelvis förälder, syskon, morbror, farfar). Övergrepp kan ske vid ett enda tillfälle under uppväxten, men om det sker inom familjen pågår de vanligen under flera år och kan också fortsätta i vuxen ålder.

Det är enbart förövaren som har ansvar för handlingen och det är viktigt att befria den utsatta från all skuld och skam för vad som skett. Att identifiera och definiera sexuella övergrepp som en allvarlig kriminell handling kan kännas långt ifrån självklart, men sexuella övergrepp är alltid ett brott.

Kvinnojourer möter ibland kvinnor som har varit utsatta i sin barndom. Ofta kommer kvinnan till jouren för att få stöd i pågående våldsutsatthet, och barndomens incestövergrepp kanske inte kommer upp förrän efter flera samtal. Tjejjourerna möter tjejer som just nu utsätts för incest eller har varit utsatta i barndomen.

I Roks rapport om incest och andra sexuella övergrepp framkommer att hälften av Roks kvinnojourer och tjejjourer under en tremånadersperiod kom i kontakt med tjejer som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp. I 39 procent av fallen var den biologiska pappan förövaren.