Jourer med särskild inriktning

Förutom Roks kvinnojourer och tjejjourer finns det några jourer som har särskild inriktning på att ge juridisk hjälp. Det finns även en dövjour för kvinnor som är hörselskadade.