Fler som kan hjälpa

Det finns många instanser förutom kvinno- och tjejjourer som du kan vända dig till när du blivit utsatt för våld och behöver stöd och hjälp.