Styrelsen

Ledamöterna i Roks styrelse jobbar ideellt med sina uppdrag i Roks styrelse. Styrelseledamöternas uppgift är att gemensamt ansvara för Roks organisation, verksamhet och ekonomi. Styrelsen ska gemensamt med övriga styrelseledamöter och i god anda ansvara för och genomföra de beslut som fattats på årsmöte och i styrelsen.

Styrelsen består av ordförande (heltidsarvoderad), vice ordförande, kassör och sex leda­möter. Styrelse sammanträder normalt 8–10 ggr per år. Utöver detta deltar styrelsen på två planeringshelger, Roks årsmöte, i arbetsgrupper (4–6 möten per år samt arbete däremellan). De har kontakt med "sina" tjejjourer och kvinnojourer, deltar i utbildningar och seminarier mm.  Sammantaget blir detta mellan 3–6 dagar/månad som en styrelseledamot lägger ned i tid på sitt uppdrag i Roks styrelse.

Som ledamot - representerar en hela Roks och dess alla kvinnojourer och tjejjourer.

Ordförande är heltids arvoderad. Från vänster: Gunvor Söderberg, Kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemo (ny), Anki Bloom, Partille Kvinnojour (ny), Jessica Engman, Österåker kvinnojour (ny), Eva Westerholm, Kvinnojouren Olivia i Alingsås, Maja Ahrman, Stockholms tjejjour, Cecilia Heikkinen, Kvinnohuset i Karlskoga samt Zozan Inci, Femcenter i Malmö.

Saknas på bild: Eva Hoffman, Sundsvalls Kvinnojour.

Fotograf: Linn Malmén.

i styrelsen sitter