Styrelsen


Ledamöterna i Roks styrelse jobbar ideellt med sina uppdrag i Roks styrelse. Styrelseledamöternas uppgift är att gemensamt ansvara för Roks organisation, verksamhet och ekonomi. Styrelsen ska gemensamt med övriga styrelseledamöter och i god anda ansvara för och genomföra de beslut som fattats på årsmöte och i styrelsen.

Styrelsen består av ordförande (heltidsarvoderad), vice ordförande, kassör och sex leda­möter. Styrelse sammanträder normalt 8–10 ggr per år. Utöver detta deltar styrelsen på två planeringshelger, Roks årsmöte, i arbetsgrupper (4–6 möten per år samt arbete däremellan). De har kontakt med "sina" tjejjourer och kvinnojourer, deltar i utbildningar och seminarier mm.  Sammantaget blir detta mellan 3–6 dagar/månad som en styrelseledamot lägger ned i tid på sitt uppdrag i Roks styrelse.

Som ledamot - representerar en hela Roks och dess alla kvinnojourer och tjejjourer.

Så här ser Roks styrelse ut 2020-2021:

Ordförande: Jenny Westerstrand, Haninge kvinnojour

Vice ordförande: Maja Ahrman, Stockholms tjejjour

Kassör: Gunvor Söderberg, Kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemo

Ledamot: Liselotte Falk, Kvinnojouren Frideborg, Mölndal/Härryda

Ledamot: Caroline Hammarstedt, Alla Kvinnors Hus, Karlstad

Ledamot: Adine Samadi, Kvinnojouren Iris, Luleå

Ledamot: Elisabeth Uddén, Botkyrka kvinno- och tjejjour

Ledamot: Helen Böhn, Kvinnogemenskap Härnösand

Ledamot: Elin Lindsmyr, Kvinnojouren i Motala

i styrelsen sitter