Engagera dig i en jour

I våra jourer runtom i landet arbetar flera tusen kvinnor och tjejer, de allra flesta helt ideellt. Men vi behöver bli ännu fler! Jourerna anordnar kontinuerligt särskilda utbildningar för nya jourkvinnor och jourtjejer.

Vill du bli jourkvinna eller jourtjej?

Hör av dig till din närmaste kvinnojour eller tjejjour

Vanliga frågor om att vara jourkvinna eller jourtjej
Vad ingår i jourarbetet?

Som jourkvinna eller jourtjej ger man bland annat samtalsstöd och råd till kvinnor och tjejer som av olika skäl behöver det, per telefon, mejl eller på jouren. Man kan också följa med som stödperson vid besök hos till exempel polis, advokat och socialtjänst. En del jourkvinnor och jourtjejer är aktiva debattörer och föreläsare och arbetar med att informera utåt om jourens verksamhet och kärnfrågor.

Jag vill gärna jobba i en jour, men har ju ett heltidsjobb. Går det att kombinera?

De flesta som engagerar sig i en jour gör det helt ideellt på sin fritid. Oftast har jouren ett rullande schema som är anpassat efter den enskilda jourens förutsättningar och resurser. Det innebär att man självklart inte ska behöva ta ledigt för att kunna vara verksam i jouren.

Måste jag ha någon särskild utbildning, till exempel socionom, psykolog el liknande?

Nej, man behöver inte ha någon särskild yrkeskunskap för att vara jourkvinna. I våra jourer jobbar kvinnor med väldigt olika bakgrund och erfarenheter, och det är också en av jourernas styrkor.

Får man någon utbildning innan man börjar jobba?

Innan man börjar jobba går man en särskild studiecirkel som anordnas av jouren. Tanken är att den cirkeln ska ta upp allt det som jourkvinnor möter och behöver kunskap kring.

Är det farligt?

Som jourkvinna ska man inte behöva utsätta sig för situationer som medför risker. Ofta har jourerna regler och strategier för att skydda dem som jobbar och se till att ingenting händer dem.

Jobbar man ensam?

De flesta jourer har som grund att man alltid ska jobba tillsammans med någon, så att man har stöd av varandra i arbetet. Men detta kan variera beroende på jourernas storlek och förutsättningar.

Är det alltid arbete på kvällen/helgen eller andra tider?

Som ideell jourkvinna arbetar man ofta vissa kvällar och helger, men det kan variera från jour till jour.

Måste jag ha någon speciell ålder?

Olika jourer har olika regler när det gäller ålder – hör med din lokala jour vad som gäller där.

Måste jag ha varit utsatt själv?

Nej, man måste inte själv ha erfarenhet av att vara utsatt för våld. En del jourkvinnor har det, andra har det inte. Allas erfarenheter behövs!

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss