70 procent av männen tittar på porr - Roks tar konsekvenserna

Roks har funnits i 35 år och under den tiden har vi utvecklat vår feministiska våldskunskap och vår kvinno- och tjejjoursmetod.

Vi har kunskap om våldets konsekvenser, dess utbredning och dess många och svårfångade skepnader. Vi har kunskaper om hur kön och våld flätas samman - i porren, i misshandelsrelationen men också i vardagens tryck mot tjejers och kvinnors kroppar, liv och utrymmen. Vi vet att när över hälften av unga kvinnor, ålder 19-26 år, rapporterar att de har utsatts för sexuella trakasserier och sexuellt våld, som Folkhälsomyndighetens undersökning också visar, då finns det många förövare bland killar och män.

Vi vet också att många män inte berättar om hur de agerar på nätet eller att de använder pornografi, eller hur de beter sig kring sex mot tjejer och kvinnor.

Vår kunskap är grunden för vår metod.

Om våldet är spritt, och om våld och kön har med varandra att göra, är Roks klarsynta nog att se att också vi lever i den världen. Inte ens vi, med våra kunskaper om våld, kan peka ut vilka män som har ett dolt liv på nätet - och vem som är på väg att skapa sig ett (och om vi gissar ska vi alltså plocka sju av tio män som använder pornografi). Vi tänker förstås inte låta dig som stödsökande vara den som upptäcker det heller!

Hos oss möter du som stödsökande bara kvinnor och tjejer. Vi ger ett utrymme där vi möter varandra, tjejer och kvinnor. Vi står för kunskap, trygghet och stöd. Välkommen att engagera dig syster!