Våld i lesbiska relationer

Kvinnor som slår kvinnor

En lesbisk eller bisexuell kvinna eller tjej kan vara våldsam mot sin partner. Dominerande maktstrukturer och idéer om över- och underordning återspeglas också i relationer där båda parterna är kvinnor. Våldets mekanismer och effekter av övergreppen, är likadana i samkönade som i heterosexuella relationer.

Våld i lesbiska relationer hålls hemligt

Lesbiska och bisexuella kvinnor kan även vara särskilt sårbara, eftersom de både är utsatta för omgivningens fördomar och för våld av sin partner.

En fördom är att kvinnor automatiskt lever jämställt, vilket kan göra det svårare att själv se sig som utsatt. Det kan också vara svårare att få stöd. En annan fördom är att lesbiskt partnervåld är en strid mellan jämlika, medan män i heterosexuella relationer slår kvinnor för att de är större och starkare. Den utsatta i en lesbisk relation tiger gärna om våldet för att skydda det lesbiska samhället från att stigmatiseras ännu mer.

En del lesbiska och bisexuella kvinnor har heller inte berättat för omgivningen om sin sexualitet, vilket kan leda till att paret blir mer isolerat. Hot om bli outad, det vill säga att ofrivilligt pekas ut som lesbisk/bisexuell, kan göra att uppbrottsprocessen fördröjs.