Våld i lesbiska relationer

Våld förekommer också i samkönade relationer och följer då i princip samma mönster som i heterosexuella relationer.