Uttalande från Roks styrelse med anledning av artikel i DN

I slutet av mars mottog Roks styrelse allvarlig kritik mot ordföranden från anställda på Roks kansli. Roks hade innan dess bedrivit ett systematiskt arbetsmiljöarbete under höst och vår med den lokala fackklubben, med stöd av extern part. Fokus i dessa samtal har varit arbetsbelastning och delegationsvägar i vår organisation. 

Roks styrelse tar allvarligt på de uppgifter de anställda har framfört och har därför agerat, genom att tillsätta utredningar och att följa de skyldigheter som kommer av den uppkomna situationen. Styrelsen har vid organisationens årsmöte fått kvinno- och tjejjourernas förtroende att leda organisationen och det arbetsgivaransvar som är en del av uppdraget och är på styrelsens bord. 

Styrelsen är därför beslutsam att fortsätta arbetet och ta det ansvar vi fått medlemsjourernas förtroende för att bedriva. Vi inväntar inom kort resultatet av utredningarna för att arbeta vidare, framåt.

Roks styrelse

16 juni 2023