Skyddsnät i sönderfall? Hearing om upphandling av kvinnojourer

Andra gånger har de skyddade boendena drivit på behandlingstankar (att kvinnan är sjuk/problematisk).
Generellt har de platser som köps blivit dyrare. Ytterligare en följd är att kvinno- och tjejjourernas kunskapsgrundade arbetsmodell, att kvinnor och tjejer stöttar kvinnor och tjejer (kunskap och beprövad erfarenhet visar att det inte på förhand går att säga vilken man som kommer att vara förövare) ersatts av näringslivets könsneutrala ramverk. Även politiken på området är i ökad omfattning könsneutralt formulerad.

Vilka värden riskerar att gå förlorade när de ideella och idéburna kvinnojourernas verksamhet fragmenteras och säljs ut? Hur ser erfarenheterna ut från andra sektorer inom omsorg där upphandlingar gjorts? Vilka krav finns det att upphandla och vilka alternativa modeller är möjliga? Och vilka värden bär och försvarar vi som tjejjours- och kvinnojoursrörelse?

Kom till en högaktuell dag där forskning, politik och jourrörelse möts över ett högaktuellt ämne med konsekvenser för kvinnors, tjejers och barns rätt och möjlighet till stöd mot våldsutsatthet.

När: Torsdag 23 januari 2020. Klockan 08.30.00-15.30.
Var: Norra latin, Drottninggatan 71, Stockholm.

OBS! Begränsat antal platser. Hearingen är kostnadsfri - men obligatorisk anmälan ska mejlas till rokshearing@roks.se

Deltagare: Samuel Engblom, huvudsekreterare utredningen utredningen om upphandling (SOU 2019:56). Jonna Bornemark, professor i filosofi, Södertörns högskola. Arion Chryssafis (M), ordförande för socialpolitik och individomsorg SKR (Sveriges kommuner och regioner). Jenny Westerstrand, ordförande Roks. Mathias Sylwan, jurist med erfarenhet av upphandlingar.