Samtalsserie, Varför är Roks så negativa? Om vikten av en kritisk kvinnorörelse

Del 1 - Motstånd

Roks djupa kunskap och rörelsens långa engagemang mot mäns våld väcker motstånd – precis som Roks gör motstånd mot det samhälle vi lever i. Roks är Sveriges vassaste röst mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn i ett land där mäns våld dessvärre är utbrett och pågående sedan länge, trots otaliga aktioner på politisk nivå för att stoppa våldet. Hur manövrerar vi i ett våldsamt jämställt samhälle?

Välkomna till det första samtalet, på temat motstånd. Roks ordförande Jenny Westerstrand samtalar med fil dr Åsa Eldén, sociolog och forskare om mäns våld mot kvinnor, om strategier för att sänka feministiskt engagemang, om Turkiet och Sverige och vikten av att hålla glädjen levande i kampen.