Roks tar plats på MR-dagarna

Vid vårdnadsprocesser där våld varit inblandat, körs mammor och barn ofta över. Domstolarna saknar kunskap om mäns våld mot kvinnor vilket gör att man många gånger bortser från det våld som utövats av papporna och menar att vårdnadsfrågorna kan lösas i samförstånd. Opponerar sig mamman mot det, ses hon ofta som umgängessabotör.

Miniseminarium om våld i vårdnadstvister

Detta bekräftas i Roks rapport Våld och Vårdnad som juristen Eva Diesen sammanställde under 2017. Under MR-mässans andra dag, fredagen den 16 november, kommer Eva Diesen att diskutera rapporten under ett miniseminarium. Föreläsningen inleds av Roks ordförande Jenny Westerstrand klockan 10.00 på stora scenen i Stockholmsmässans lokaler. Westerstand kommer även att företräda Roks i ett antal paneldebatter under MR-dagarna. Representanter från Roks styrelse och kansli kommer att finnas på plats under samtliga av mässans dagar för att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor. Roks populära tygväskor och systerskaps-affischer kommer att finnas till försäljning till ett förmånligt pris.

"Socialtjänst och rättsväsende agerar utan kunskaper"

Årets tema för MR-dagarna är "Rätten till ett liv fritt från våld", och Jenny Westerstrand ser mässan som ett givet tillfälle att uppmärksamma det våld som kvinnor och barn tvingas utstå när rättsväsendet sviker.

– Vi talar fint i Sverige om barnens rätt men i vårdnadstvister har barn inga rättigheter. Socialtjänst och rättsväsende agerar utan kunskaper och med föräldrars, vilket i praktiken är pappors, rätt för ögonen. Dags för det svenska samhället att ge det skydd barnen har rätt att få.

Roks krav gällande vårdnadstvister:

• Att barn bör ha ett eget juridiskt ombud i vårdnadstvister (som i LVU och brottmål).

• Att en förälder som begått brott mot familjen inte ska ha gemensam vårdnad.

• Att barnets rätt att skyddas mot våld alltid bör gå före vårdnadshavarens rätt till barnet. Barn ska slippa påtvingat umgänge med en våldsam förälder.

• Att socialtjänsten måste göra grundligare vårdnadsutredningar samt höra barnet.

• Att domstolen grundligt måste utreda risker för barnet, även när det inte finns fällande dom.

• Att samtliga domstolar genomgår kvalificerad utbildning i mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.Kort fakta:

MR-dagarna pågår mellan 15-17 november, 2018.

Öppettider: torsdag 08:30 - 18:30, fredag 08:30 -18:10, lördag: 09:30 - 17:00.

Roks monter är bemannad av representanter från styrelsen och kansliet samtliga av mässans dagar.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på MR-dagarna krävs det biljett, men till miniseminarierna samt allt program under lördagen 17 november är det fritt inträde. För att bli garanterad en plats måste man dock registrera sig på mrdagarna.nu.