Roks om hoten mot de ideella kvinnojourerna: Vi är inte förvånade, men rasande

Stockholms stads tjänstemän (de som hjälper politikerna att planera och genomföra politiken i staden) har föreslagit en fullständig nedmontering av stödet till kvinnojourernas skyddade boenden i Stockholms stad.

Samma beslut har redan fattats i sex kommuner i Södertörn. Där har ”insatsen skyddat boende” upphandlats, enligt den modell Stockholms stad nu föreslår.

Ett antal privata aktörer har vunnit upphandlingen, tillsammans med några jourer som står utanför Roks.

Roks kvinnojourer fattade ett gemensamt beslut att inte erbjuda sina tjänster på den marknad kring våldsutsatta kvinnor som har skapats. 

Beslutet var en motståndshandling och ett sätt att vägra delta i en tävling om de våldsutsatta kvinnorna, där de villkor som ställs inte motsvarar kvinnojourernas kunskap om den våldsutsattas behov. 

Istället är det marknadsmässiga regler som råder, som i slutändan ska säkra rättvisa mellan konkurrenterna istället för att se till kvinnornas och barnens behov.

Den kunskap och de arbetsmetoder som kvinnojourerna skapat passar dåligt in i de krav en upphandling ställer. Att vara ”jourkvinna” betyder inget i det sammanhanget, istället kräver upphandlingen socionomer - fast det är kvinnojoursrörelsen som lär och har lärt socionomerna allt de kan och fast socionomer har jättelite utbildning om våld i sin utbildning.

I upphandlingens regler passar heller inte vår ideella organisation in. Att vara ideell betyder nämligen att man inte tjänar pengar. Vi har jourkvinnor och jourtjejer som stöttar och stärker utan betalning. De är inte yrkesfolk utan kvinnor och tjejer med stor våldskunskap som finns med och går bredvid i kvinnans liv - på en massa sätt.

Våra jourkvinnor är heller inte myndighetspersoner. De kan därför hjälpa på sätt en myndighet inte kan. 

I kombination med att vi arbetar ideellt blir det väldigt mycket möjligt stöd.

De privata aktörerna ska tjäna pengar. Ordnar de ett barnkalas för sjuåringen på jouren kostar det. Ska de följa kvinnan till socialtjänsten kostar det. Liksom allt annat en kvinnojour gör och hjälper till gratis med. 

Vår viktiga grundpelare att hos oss möter den stödsökande bara kvinnor och tjejer, det kan heller inte upprätthållas i de upphandlade boendena. De har både män och kvinnor som ägare och många boenden ägs och drivs av män. 

Där faller en pelare för vår rörelse: vi vet hur utbrett våldet är och att vi omöjligt kan veta vilken man som kommer att agera gränslöst, även våldsamt.

Vi har fått uppgifter om sexuella övergrepp inom stödverksamheter med män. Vi är inte förvånade men vi är rasande!

Därför är det viktigt att protestera. Därför är det centralt att vi markerar mot den utveckling som rullar och där Stockholms stad visat att de tänker i dessa destruktiva banor.

Skydda de ideella kvinnojourerna och tjejjourerna! Skydda kvinnors och tjejers stöd till varandra! Skydda kvinnors och tjejers rätt till våldsfria liv och den rörelse som varit helt central för att skapa kunskap om mansvåldet!

Jenny Westerstrand, ordförande ROKS