Roks minskar deltagandet i Almedalen 2019

Roks ambition och uppdrag är att finnas på platser där fördjupade samtal pågår om viktiga samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn, och där de stödsökandes röst och erfarenheter tas på allvar och leder till politiska reformer. Roks arbetar mot våld, inte med.

Den utveckling vi har sett av Almedalen mot ett upplivat mingel i kombination med nazisters tillträde till arenan, gör att vi för närvarande väljer att fokusera våra resurser och vårt deltagande till andra plaster och tillfällen.

(*) = Från Almedalen.se

Roks medverkan i Almedalen 2019 sträcker sig till ett seminarium som ordförande Jenny Westerstrand medverkar i. 

Måndag 1 juli: ”Stöd till brottsdrabbade – retorik utan reellt innehåll”

Tid: 15.00-15.45. 
Plats: Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan, H334.

Deltagare: Jenny Westerstrand, ordförande Roks, Rebecca Lagh, advokat, Jonny Cato, riksdagsledamot C, Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige.
Moderator: Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.