Roks gratulerar Berit Ås på 90-årsdagen!

Roks har sedan vårt bildande 1984 jobbat med att förstå mäns våld mot kvinnor och tjejer och bygga kunskap i ämnet. För oss har Berit Ås härskartekniker varit avgörande för att förstå, sätta ord på och kämpa emot könsmaktsordningen. Tack vare Berits teorier har vi fått tydliga redskap som hjälpt oss att analysera mäns och pojkars överordning och kvinnors och tjejers underordning i samhället.

En av Berits stora förtjänster har varit att hennes härskartekniker är så konkreta, de lyfter feministisk teori till en nivå där de flesta kvinnor och tjejer kan nicka instämmande till härskarteknik efter härskarteknik. Och ofta komma på egna exempel på sådant vi utsatts för. På så sätt är härskarteknikerna medvetandehöjande och utgår ifrån den feministiska devisen att ”det personliga är politiskt”. För summan av alla våra individuella erfarenheter av härskartekniker visar att förtrycket är strukturellt. Och denna styrka är inbäddad i härskarteknikerna. För det geniala ligger i enkelheten och det konkreta. Det ger kvinnor och tjejer verktyg att förstå det vi utsätts för, samtidigt som samma verktyg kan användas för att avslöja våra förtryckare och göra motstånd.

Vi pratar ibland om att sätta på sig de feministiska glasögonen. Det innebär att plötsligt se att världen vi lever i är ett patriarkat. Och vi är många som fått våra feministiska glasögon på plats på näsan efter att ha läst Berit Ås härskartekniker. För när vi väl lärt oss att identifiera härskarteknikerna är det svårt att inte se dem överallt i vårt samhälle; i skolan, på jobbet, i den ideella föreningen, i hemmet, på släktmiddagen etc. Ingen vrå av samhället kan undgå vår feministiska blick när vi med hjälp av härskarteknikerna ser könsmaktsordningen tydligt. Men vi får inte bara insikt om hur vår vardag är genomsyrad av kvinnoförtryck, härskarteknikerna ger oss ju faktiskt också verktyg till förändring. Feministisk kamp är inget som bara kan föras genom beslut i riksdag och regering. Nej, motstånd mot patriarkatets mikroaggressioner kan vi göra var som helst och när som helst i våra liv. Och det mest effektiva för att bekämpa härskartekniker är systerskap. Tack vare Berit Ås är det lättare för oss alla att se hur vi kan agera i vardagen för att i systerskap avslöja patriarkatet, benämna de förtryck vi utsätts för, göra motstånd och stötta varandra i att kräva förändring.

”Tillsammans i systerskap för en värld fri från mäns våld och förtryck!”

Zozan Inci, ordförande Roks