Roks går in i en ny fas

Riksorganisationen för Sveriges kvinnojourer verkar i ett hårdnande samhällsklimat. Kvinnors livssituationer krymps allt mer. Stora förändringar i kvinnojoursverksamheten har genomförts. Det har medfört både privatiseringar av skyddade boenden och minskade medel till annan jourverksamhet.

– Utmaningarna i dagens politiska klimat har gjort det nödvändigt att hitta sätt att arbeta som fungerar för den nya spelplanen, fortsätter Roks ordförande Jenny Westerstrand. Styrelsen har därför arbetat aktivt under höst och vinter med organisatoriska och strategiska frågor. 

En stor och växande utmaning har också varit att riksorganisationens resurser inte använts optimalt och att frågor långt vid sidan av våra kärnfrågor återkommande tar styrelsens och rörelsens uppmärksamhet. Det opinionsbildande arbetet har varit det som fått stå tillbaka. 

Roks styrelse vill därför skapa närmare vägar mellan Roks och jourerna för att medlemmar på ett mer omfattande sätt ska involveras i riksorganisationens arbete. Beslutet från augusti att utvidga styrelsen med två mandat liksom planerna på att öka arvoderingen av ideella är uttryck för detta. 

Styrelsen har också beslutat att riksorganisationen inte längre ska fungera som arbetsgivare, med det omfattade ansvar det innebär. Fackliga förhandlingar inleds därför i syfte att avveckla det stockholmsbaserade kansliet. 

– Vi behöver växla ut kraften som finns i vår rörelse och fokusera våra krafter och våra resurser på det område där vårt uppdrag ligger: som Sveriges kunnigaste och viktigaste röst mot mäns våld mot kvinnor, säger Roks ordförande Jenny Westerstrand. 

Ett nytt kapitel kan påbörjas i Roks stolta historia. Roks förändras för att kunna fortsätta vara den centrala kraft i kampen mot mäns våld mot kvinnor som Roks alltid har varit. Och som nu behövs mer än någonsin.

– På detta sätt stärker vi Roks som rörelse. De ledord styrelsen har identifierat är demokratisk föreningskunskap, feministisk våldsanalys och systemkritisk opinionsbildning, avslutar Jenny Westerstrand.