Roks demonstrerade i New York

Kvinnor som varit i prostitution vittnade om sina upplevelser och berättade hur det påverkat deras liv negativt. Medlemmar från den nationella organisationen för kvinnor, koalitionen mot handel med kvinnor och andra organisationer som kämpar för svarta kivnnor, och organisationer som arbetar mot människohandel deltog i demonstrationen. Även präster och en rabbin deltog och höll tal om vikten av att inte legalisera sexköp och sexköpare.

Demonstrationen skedde i protest mot ett lagförslag som håller på att tas fram för att läggas fram för delstatsregeringen i New York.

Efter demonstrationen intervjuades Roks ordförande Jenny Westerstrand av New York Times.