Häng med Roks på Socionomdagarna!

Under Socionomdagarna samlas landets viktigaste beslutsfattare inom socialt arbete och ledarskap för att delta i närmare 100 programpunkter. De spår som kommer att belysas är socionomens yrkesidentitet, flykting-asyl, etablering, integration, barn och familj, unga och vuxna, omsorg och äldreomsorg, missbruk, kriminalitet och våldsproblematik.

Roks håller detta år inte i ett eget seminarium men kommer att vara på plats under hela mässan i en välfylld monter. Representanter från kansliet och styrelsen informerar där om våra medlemsjourers viktiga arbete. Förhoppningen är att skapa synlighet, och att själva få användbar kunskap i arbetet mot en jämställd värld fri från patriarkalt våld!