Forskaren Eva Lundgren lämnar Sverige

Eva Lundgren kom hit på 80-talet. Då hade hennes forskning om sexuella trakasserier på universitetet skapat stort rabalder i Norge. Idag är tongångarna andra. Lundgren skriver i tidningar, är hyllad författare och har en plattform att föra ut sin röst ifrån i sitt gamla hemland. Det finns en insikt om att hon var före sin tid.

I Sverige var det Evin Rubar och SVT som stod för drevandet mot Lundgren. Efter programmet Könskriget drog dåvarande föreståndare för Genusekretariatet i Göteborg, Ann-Marie Morhed, och professor Bo Rothstein, Göteborgs universitet, igång en klappjakt på hennes forskning och nätet tog vid med hot och hat.

- Det Lundgren och hennes forskningsmiljö fick utstå 2005 och framåt var en hatstorm där troll och hatare från nätet gavs inflytande rakt in i universitetets beslutsrum, säger Roks ordförande Jenny Westerstrand som själv forskat med Eva Lundgren i många år och som var med under hatstormen mot Lundgren. 

- Jag tror inte många fattar hur det gick till allt det där. Att det var nätmobbare och kolumnister som styrde - ett universitet. Idag hade nog fler förstått och kunnat stå emot, men SVT hann precis med att innan luckan stängdes för en skarpare källkritik, skarpare för att idag har vi incells och hatare och många har lättare att förstå det enorma agg könsforskning som kan förändra väcker, men ja, SVT hann publicera sitt träskmanifest till hopdiktad hatsaga mot både Roks och Lundgren, innan allmänheten riktigt greppat hur starka de här krafterna är. Och konsekvenserna är enorma.


Ingen sätter gränser för killar och män

- När jag hör talet om våld i Sverige idag blir jag ibland gråtfärdig. Nivån är så låg och det är som om vi plötsligt har gått med på att tala det här barnspråket för vi vet att alternativet är att bli spöade och knuffas ut ur samtalet helt. Men samtidigt ser vi att våldet fortgår. Ingen sätter gränser för killar och män och när det höll på att ske med alla kvinnofridsreformer och en otroligt spänstig forskning och teoriutveckling om våld på 90- och 00-talet, då slog det stenhårt tillbaka. Stenhårt.

- Den stigmatisering Eva Lundgren utsattes för ligger fortsatt kvar, även om många nu också ser och förstår. Men det måste vara outhärdligt att behöva förhålla sig till så mycket lögner, hat och hån som hon har behövt göra. Det jag inte kan smälta och förstå är att Uppsala universitet knuffade ut henne, säger Jenny Westerstrand.

- Att samma universitet sedan satsat 90 miljoner på en forskningsmiljö byggd kring en forskare som är en av Sveriges starkaste kritiker av sexköpslagen förvånar mig dock mindre, tillägger hon.


Stor betydelse för feminismen

Roks vill tacka Eva Lundgren för hennes arbete för kvinnors, tjejers och barns rätt att leva utan våld. Vi ser den enorma betydelse hon har haft för svensk feminism, inom kvinnojours- och tjejjoursrörelsen och inom akademin och inom politiken. Utan hennes forskning hade vi inte fått kvinnofridsbrottet och hennes analyser av våldets processer och dynamiker, fångade i begreppet våldets normaliseringsprocess har på djupet bidragit till en förståelse för våldsutsatta kvinnors, tjejers och barns situation.Tack för allt!

Men det är ju inte slut på det viktiga bara för att Eva flyttar till Norge.

Ni som är med i en Roksjour kommer att få träffa henne mer. Eva Lundgren kommer att medverka på våra utbildningar och träffar och hon kommer att höras i Roks-podden. Roks har också låtit översätta hennes senaste bok och kommer att ge ut den. The future Roks!

Klem och till lykke med flytten Eva, du flotta dam och i sanning briljanta tänkare! På återseende!