Debatt: Rikta strålkastarna mot männen som köper sex

Den senaste tiden har vi sett hur sexköpslagen är under attack från flera håll. Dels tänjer sajten Richmeetbeautiful verkligen på gränsen för koppleri när de uppmanar studenter att skaffa sig en sugar daddy som ska betala deras studier. Det är en normalisering av sexköp, där steget från dejting till prostitution blir kort.

Och dels ser vi en ganska ensidig debatt där de som lobbar för begreppet ”sexarbete” och mot kopplerilagen synts och hörts väldigt mycket. Bland annat höll Fuckförbundet en programpunkt på Pride, enskilda debattörer har skrivit debattartiklar i en rad olika tidningar och på Twitter och facebook har vi blivit kritiserade för vårt försvar av sexköpslagen.

Debattörerna säger att feminister inte lyssnar på ”sexarbetare”. Men själva är de bara intresserade av de röster som bekräftar deras rosaskimrande positiva bild av prostitution. Vi däremot lyssnar även på de kvinnor som berättar om våld och tvång och människohandel.

Debatten fokuserar på enskilda kvinnor som säger att de valt, och trivs med, att sälja sex. Vi menar att det INTE går att skilja mellan frivillig och ofrivillig prostitution. Erfarenheterna från jourrörelsen visar att kvinnor i prostitution ofta varit utsatta för incest och andra sexuella övergrepp tidigare i livet. Även om vissa kvinnor aktivt valt att sälja sex, anser Roks inte att det är rätt att tala om fria val för hela denna grupp kvinnor och tjejer, där merparten tvingats in i prostitution som en direkt eller indirekt konsekvens av mäns tidigare eller nuvarande makt- och våldsutövning.

Vi måste lyfta frågan från individnivå till en samhällsnivå. Först då kan vi se att den kvinna som är helt fri att välja är ett privilegierat undantag, och att lagens mål alltid måste vara att skydda den mest utsatta majoriteten, de kvinnor som utnyttjas i prostitution och människohandel.

Den amerikanska psykologen och forskaren Melissa Farley, känd för sin forskning om människohandel och sexuellt utnyttjande, har gjort en studie i nio länder där hon intervjuade 854 personer som var eller nyligen hade varit i prostitution. Hon fann att:

71 procent hade utsatts för fysiskt våld.

63 procent hade utsatts för våldtäkt.

89 procent uppgav att de ville ta sig ur livet i prostitution, men inte hittade andra sätt att försörja sig på.

75 procent hade varit hemlösa någon gång i sitt liv.

68 procent hade symptom på posttraumatisk stress.

 

Prostitution är en fråga som berör oss alla. Vi vill ha ett samhälle där det inte är accepterat att män köper kvinnors och tjejers kroppar, där människor aldrig reduceras till handelsvaror för andra att göra vad de vill med.

Vi måste komma ihåg att Sverige var banbrytande när vi 1999 flyttade fokus från att tidigare ha problematiserat kvinnorna i prostitution till att rikta strålkastarljuset på männen som köper sex. Det var ett historiskt steg, som många andra länder nu också tagit efter. Att återigen osynliggöra köparna och istället föra en diskussion på individnivå kring kvinnorna i prostitution är en tragisk tillbakagång till ett synsätt som vi redan för 20 år sedan ratade.

Vi hoppas att regeringen fortsätter stå upp för vår lag och visar omvärlden hur viktig den är genom att ta den ett steg längre.

Är det något som kan kritiseras så är det att stödet till kvinnor och tjejer som vill ta sig ur prostitution inte är bra – och till och med minskat de senaste åren, tex genom att Mika-mottagningarna fått ökade krav. Den som verkligen bryr sig om kvinnorna i prostitution bör höja sin röst för att skapa vägar ut ur prostitution och människohandel.

De kvinnor i prostitution som Roks kvinnojourer och tjejjourer möter känner ett stöd i att samhället har tagit ställning för att det som de har utsatts för är fel och inhumant. Det är på deras sida vi står. Roks kommer alltid att kämpa mot alla former av mäns våld och förtryck av kvinnor, tjejer och barn.

Roks kräver:

  • Fungerande exit-program med bra möjligheter för kvinnor och tjejer som vill ta sig ur prostitution. Verklig hjälp med bostad, jobb och stöd att bearbeta.
  • Fortsatt finansiering av kvinnojourer och tjejjourer samt andra organisationer som hjälper kvinnor och tjejer ur prostitution.
  • Att den dubbla straffbarheten tas bort när det gäller sex, dvs att du ska kunna straffas för sexköp utomlands. Svenska män ska inte utnyttja kvinnor och tjejer i prostitution, varken i Sverige eller någon annanstans i världen.

 

Zozan Inci, ordförande Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige)

 

Publicerad i ETC den 11 september 2017