Debatt: Det är nog – stoppa männens könskrig

Lagstiftningens och rättsväsendets svagheter när det gäller sexbrott blev tydliga i höstens rapportering om en rad grova våldtäktsfall. Bristerna illustreras också av det som går att utläsa i den nya sexualbrottsstatistiken.
Under de senaste fyra åren har sexualbrotten ökat bland kvinnor och tjejer enligt Nationella trygghetsundersökningen, och i åldersgruppen 16–24 har ökningen varit särskilt markant – från 9 till 14 procent mellan 2015 och 2016.
Antalet anmälda sexbrott följer samma trend och har från 2015 till 2016 ökat med 12 procent medan anmälda våldtäkter visat en ökning på 13 procent. Men samtidigt som tjejer och kvinnor uppger större utsatthet och anmäler fler sexualbrott har uppklarandeprocenten minskat för just dessa brott.
Av alla utredda sexualbrott var det bara 12 procent som ledde till dom förra året, och antalet uppklarade våldtäkter minskade med 3 procentenheter jämfört med 2015.
Polis och rättsväsende har alltså blivit sämre på att klara upp sexualbrott.
 
Av personerna som 2016 var misstänkta för våldtäkt mot kvinnor och tjejer var 99 procent män. Orsakerna till detta slående faktum brukar dock sällan presenteras som ett övergripande strukturellt problem.
I stället isoleras olika förklaringar, som att manlig gruppdynamik kan göra monster av beskedliga killar, eller att det finns kulturellt betingade särdrag som gör män till sexförbrytare. Även vädret (!) har angetts som orsak till uppgången av antalet överfallsvåldtäkter under sommaren 2016.
Och i brist på annat går det alltid att skylla sexövergrepp på en genetiskt kodad, deterministisk manlig sexualitet. Men medan förövarna anses mer eller mindre bundna av diverse omständigheter förväntas tjejer och kvinnor ta desto större ansvar för att undvika deras farliga beteende.
Det är också denna uppfattning som spökar i vårt rättssystem och som fortfarande tvingar våldtagna kvinnor att besvara bisarra, närgångna och kränkande frågor om sexvanor, klädsel, uppträdande med mera, fastän de flesta är överens om att denna kartläggning är ett utslag av gubbig misogyni.

Men om sexualbrott verkligen ska tas på det stora allvar som politikerna säkerligen kommer att krydda sitt valfläsk med, om det finns ett ärligt uppsåt att stoppa detta våld – då måste det angripas utifrån ett maktperspektiv.
Sexuella övergrepp handlar nämligen enbart om vissa mäns behov av att demonstrera sin makt. Våldtäkter är exempelvis en väl beprövad krigsstrategi och har inget att göra med ohejdbar lust och åtrå.
Det sexuella våldet behöver dessutom inget organiserat krig som ursäkt. Det är ett krig i sig, ett ständigt pågående krig mot kvinnor, tjejer och barn. Ett krig som utkämpas i hemmet, på gatan, på jobbet eller på festen. Ett gränslöst krig där varken lagar, nationalitet, ideologi, religion eller kultur har någon betydelse.
För det är ett krig som pågått lika länge som patriarkatet funnits och det bygger därför på en konsekvent nedvärdering av det kvinnliga könet. Det är detta som är det riktiga könskriget, detta som patriarkatets hjärta slår för. Slå och slår. Slår i oss lögnen om att det alltid är den utsatta kvinnan som bär skulden till mäns sexuella våldshandlingar.
Och i rättssalarna är luften ännu tung av patriarkatets unkna andedräkt. Men i år är det dags att vädra ut den för gott.
 
Roks kräver också:
  • Långsiktig ekonomisk satsning på kvinno- och tjejjourer.
  • Att polisen alltid utreder sexualbrott med största noggrannhet och professionalism.
  • Öronmärkta resurser för sexualbrottsutredningar.
  • Att alla polisdistrikt inrättar specialistgrupper för sexualbrott.

Zozan Inci, ordförande Roks (Riksförbundet för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige)
 
Debattartikel publicerad på Aftonbladet Debatt 11 januari 2018.