Här finns hjälp

Sök på jourer

Förklaring:
Roks kvinnojour
Roks tjejjour
Unizons jourer (män kan arbeta här)
Övriga jourer

Mellersta Sverige

Haninge Kvinnojour
  • Skyddat boende
  • Anställd personal
  • Barnansvarig
Rudsjöterrassen 2
136 81 Haninge
Jourtelefon: 08-777 68 60
Haninge tjejjour
  • Chatt
  • Frågelåda
136 81 Haninge
Jourtelefon: 0725-09 00 01