Roks remissvar

Roks är ofta remissinstans för myndigheter och statliga utredningar. I våra remissvar bidrar vi med jourernas samlade erfarenheter och kompetens och fyller i luckor när det behövs. Remissvaren är en viktig del i våra möjligheter att påverka lagstiftningen.