Rapport om våld i nära relationer och sexualbrott

Granskningen omfattar sex polisområden och åklagarkammare: Västerort i Stockholm, Eskilstuna, Kalmar, Göteborg, Falun och Luleå. Runt 400 slumpvis utvalda polisutredningar har granskats. Utredningen kommer fram till att det finns många förbättringsområden, bland annat konstateras att misstänkta avskrivs utan förhör och åklagare lägger ner utredningar i onödan.