Valet 2018: Stöd till kvinnor och tjejer i prostitution

70,3 procent av de svarande riksdagskvinnorna stöder Roks krav att kommuner ska erbjuda riktat stöd till kvinnor och tjejer i prostitution. Det visar Roks valenkät som gick ut till riksdagskvinnorna i alla de partier vi samarbetar med (alla utom SD).