Valet 2018: Nej till vinstdrivande skyddade boenden

Ett av Roks valkrav är "Skyddade boenden ska inte vara en marknad för vinster."

När vi frågade riksdagskvinnor om deras syn på vinstintressen svarade hela 81,1 procent av de som svarat på Roks valenkät anser att skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn inte ska vara vinstdrivande.