Valet 2018: Ge barn eget juridiskt ombud

Roks anser att barn ska ges ett eget juridiskt ombud vid vårdnadstvister. I den här frågan får vi stöd av 83,8 procent av de svarande riksdagskvinnorna.