Valet 2018: Flerårig finansiering av jourerna

Ett av Roks valkrav är "Långsiktig finansiering av kvinnojourernas och tjejjourernas ­verksamheter."

När vi ställde frågan till riksdagskvinnorna om de ställde sig bakom detta krav blev svaret ett rungade JA! Hundra procent av de tillfrågade riksdagskvinnorna är positiva till att förändra finansiering.