Sexuellt självskadebeteende

Sexuellt självskadebeteende innebär att utsättas för sexuellt, fysiskt och psykiskt våld och är därför en del av mäns och killars sexuella våld mot kvinnor och tjejer. Begreppet "sex som självskadebeteende" kan vara missvisande och Roks vill genom begreppet sexuellt självskadebeteende belysa att detta inte handlar om sex utan just om sexuellt våld.