Beställ material

Våld och vårdnad, andra upplagan, 2021

Många kvinnor som ansöker om ensam vårdnad nekas, trots att det finns starka skäl för att barnen bör skyddas från mannen som utsatt dem och deras mamma för våld. Mammor hamnar då i ett hopplöst dilemma. Enligt föräldrabalken är en mor skyldig att skydda sina barn om hon vet att de far illa, annars kan hon förlora vårdnaden. Men om hon skyddar dem från umgänge med en våldsam far riskerar hon också att förlora vårdnaden då hon kan bli anklagad för umgängessabotage. Många gånger tenderar familjerätten att värdera biologiskt faderskap mycket högt, oavsett omsorgsförmåga eller utövande av våld. Roks erfarenhet är att myndigheter och rättsväsende ofta tycks anse att en våldsam pappa kan vara en dålig man, men samtidigt en bra pappa.

Eva Diesen har gjort en noggrann genomgång av ett stort antal rättsfall som visar att tingsrätterna är benägna att betrakta mammans våldsanmälan som mindre trovärdig om det samtidigt pågår en vårdnadstvist. I rapporten kan du läsa mer om detta samt se Roks förslag på åtgärder.

Pris:
125.00
kr
Gå till kassan