Beställ material

Roks rapport 2012: Våld mot äldre kvinnor

Av: Roks/Emma Wilén

Rapporten innehåller bl.a. avsnitten: Vad menas med våld mot äldre kvinnor? Hur ser våldet mot äldre kvinnor ut? Var söker äldre kvinnor stöd? Vilken uppfattning har äldre kvinnor själva om våld? Vilka konsekvenser får våldet? Varför söker så få äldre kvinnor stöd på en kvinnojour?

Pris:
25.00
kr
Gå till kassan