Beställ material

Redskap - ett metodmaterial för tjejjourer

Bygger på material av Emilia Åkesson och Selina Eriksson, omarbetat av Ida Jansson

Ett metodmaterial framtaget för att underlätta det utåtriktade arbetet vid Roks tjejjourer. Förhoppningen är att Redskap ska ge idéer och inspiration till en redan befintlig verksamhet eller vara ett stöd för att komma igång med en ny.

 

Pris:
0.00
kr
Gå till kassan