Beställ material

Paket om våld mot äldre kvinnor: Film, rapport och broschyrer.

 

Paketet om våld mot äldre kvinnor innehåller Roks rapport Våld mot äldre kvinnor, fem exemplar av broschyren Jag finns - om våld mot äldre kvinnor samt filmen Vi som överlevde - en film om våld mot äldre.

Filmen Vi som överlevde är en del av Roks arbete med att synliggöra våld mot äldre kvinnor. I filmen berättar äldre kvinnor, jourkvinnor och yrkesverksamma om sina erfarenheter av våld mot äldre kvinnor och om hur våldet kan upptäckas och motverkas. Filmen riktar sig främst till personal och chefer inom socialtjänst, vård och omsorg; till kvinno- och brottsofferjourer; till pensionärs- och anhörigföreningar; till polis och rättsväsende och till politiker och andra beslutsfattare. Syftet med filmen är dels att informera om att våld mot äldre kvinnor existerar och hur detta våld kan se ut, dels att ge såväl våldsutsatta kvinnor som yrkesgrupper som möter dem verktyg för att förebygga och hantera våldet. Med filmen följer en handledning med tips och råd för den som vill visa filmen i informations- eller utbildningssyfte, fallbeskrivningar och diskussionsfrågor.

Rapporten Våld mot äldre kvinnor innehåller en kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor, kvinnojourernas erfarenheter och Roks åtgärdsförslag.
 

Broschyren Jag finns - om våld mot äldre kvinnor är en kort sammanfattning av rapporten. 

Filmen kommer på en fil!

 

Pris:
75.00
kr
Gå till kassan