Beställ material

Bok: Att möta våldsutsatta kvinnor – handbok för bemötande och samtal

Av: Josefin Grände

A5, 77 sidor.

Tänk om jag säger fel saker? Vad behöver en våldsutsatt kvinna få höra? Hur ska jag fråga om sexuellt våld? Dessa och andra frågor ställer sig många som i sitt yrke eller genom sitt ideella engagemang möter kvinnor som har utsatts för våld i nära relationer. Kvinnojourerna har arbetat med stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor i Sverige i drygt trettio år. I denna handbok har en del av denna erfarenhet samlats i konkreta verktyg för bemötande och samtal. Boken riktar sig i sitt tilltal främst till kvinno – tjejjourer men det mesta av innehållet är allmängiltigt och värdefullt för alla som möter kvinnor som har utsatts för våld.

 

 

Pris:
50.00
kr
Gå till kassan